Informacje z Fundacji

Statut

    Page: /

Do pobrania: Statut Fundacji Świętego Józefa


Sprawozdania

Sprawozdania z działalności fundacji.

2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne
BILANS
Informacja dodatkowa

2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne
BILANS
Informacja dodatkowa

2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne
BILANS
Informacja dodatkowa

2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne
BILANS
Informacja dodatkowa