Fundacja Świętego Józefa

JESTEŚMY osobami związanymi ze Wspólnotą Przymierza Rodzin Mamre, które chcą oddać chwałę Bogu przez pracę i pomoc drugiemu człowiekowi.

Fundacja powstała w grudniu 2013 roku i od tamtego czasu świadczy pomoc charytatywną osobom w trudnych sytuacjach życiowym, samotnym, niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie. Szczególną opieką otaczamy rodziny przeżywające kryzys, pragniemy wspierać prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

Jeden procent

Misją Fundacji Św. Józefa jest zapewnienie niezbędnego wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom. Swoje powołanie do niesienia pomocy odnajdujemy również wszędzie tam, gdzie nie są spełnione podstawowe potrzeby życiowe człowieka. Niosąc pomoc osobom potrzebującym ukazujemy te wartości naszymi czynami, aby podopieczni Fundacji mogli w nich odnaleźć drogę do szczęśliwego i godnego życia. Nazwa Fundacji nawiązuje do postaci św. Józefa - opiekuna Jezusa, męża Najświętszej Maryi Panny, cieśli z Nazaretu.

Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

(Łk 14,12-14)

Znajdziesz nas przy ul. Młodych Techników 17, salka nr 8-9, wejście od ul. Inowrocławskiej Tutaj