Nasza działalność

„Oni mają modlić się uczynkami”

Regularną pomocą obejmujemy około 60 rodzin i osób samotnych z Wrocławia i miejscowości podwrocławskich. Okazjonalnie pomagamy większej ilości osób. Świadczymy pomoc materialną w różnym zakresie, głównie poprzez zakup:

  • żywności,
  • chemii gospodarczej,
  • artykułów codziennego użytku,
  • artykułów dla małych dzieci,
  • artykułów szkolnych,
  • lekarstw,
  • ubrań i obuwia.

Pomoc niematerialna zwykle obejmuje doradztwo w zakresie możliwości uzyskania pomocy z instytucji państwowych i pozarządowych, pomoc w załatwianiu formalności, zdobywanie nowych umiejętności na warsztatach, szkoleniach, w indywidualnym procesie towarzyszenia wolontariusza osobie w trudnej sytuacji życiowej. Przynajmniej dwa razy do roku organizujemy spotkania dla podopiecznych połączone z poczęstunkiem, modlitwą i pomocą żywnościową.

W tym miejscu czekamy też na osoby samotne, spragnione kontaktu z drugim człowiekiem lub potrzebujące konkretnej pomocy ludzkiej zwykle
we wtorki i czwartki w godz. 10:00-17:30.
Zapraszamy serdecznie na ul. Młodych Techników 17, salka nr 8-9, wejście od ul. Inowrocławskiej Tutaj

“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.„

Jan Paweł II