Fundacja Świętego Józefa

Nazwa Fundacji nawiązuje do postaci św. Józefa - opiekuna Jezusa, męża Najświętszej Maryi Panny, cieśli z Nazaretu. W Biblii odnajdujemy skromne świadectwo jego życia, pełnego zakrętów, trudności takich jak ubóstwo, bezdomność, wykluczenie społeczne. Wśród przeciwności św. Józef dźwigał na swoich barkach ogromną odpowiedzialność za życie Jezusa i Maryi. Cierpieniem tym Bóg wykształcił w św. Józefie hart ducha, wytrwałość i odporność na ciosy. Opatrzność Boga nad człowiekiem nie polega bowiem na usuwaniu z jego drogi wszelkich przeszkód, lecz na dawaniu mu motywacji, wskazówek i sił do ich przezwyciężania. Stąd życie św. Józefa obfituje mnogością cnót, wypalonych podczas współpracy z Łaską Bożą.

„Św. Józef pokazuje nam całym swym życiem, że nie wolno wątpić w wypełnienie obietnicy Boga, a co najwyżej można się zastanawiać, jaka jest w niej ludzka rola.”

Św. Józef jest dla nas wzorem: pracowitości - zmagania się z codziennymi problemami, bycia człowiekiem czynu prostoty - zgody na niezrozumiałe i trudne wydarzenia szczerości - stawania w prawdzie o sobie samym, swoich słabościach otwartości - ufności, braku lęku, odważnego ofiarowania i przyjmowania pomocy.